ለ – ው – ጥ

 CHARGE

ከሃይል ንቀት ወደ ዕውቀትና ንቃት ለህዝባዊ ዕድገት

 

ዕው

ስማ ስሚ ስሙ በስመ አብ ቢስሚላሂ በሉ፤

በቅላጼ መልክት፤ ይታደስይቀደስ ትውልደብርሃኑ፤

በተቻለው መጠን፤ በተፈለገ ለት፤ ቀን ይወጣል አሉ።  

  

እንደ መሃል ምሥራቅ፤ አፍሪቃ ሰሜኑ፤ 

ኢትዮጵያም ይደርሳል ፅዋው መኅበሩ፤ 

 


*

(Published again from Friday, July 1, 2011)   

ሽብር ፈጣሪ ናት፦ ፍቅርም ያሳበዳት
 
“ዓይን የተፈጠረው ሁሉን ለማየት ነው
አንተን አይቶ ሌላ አላይ አለ ምነው!”
ትቀኘው ነበረ አፍቃሪ ላፍቃሪው
ስለ ውሩ ፍቅር ስለሚጋርደው
*
እሱዋስ አፍቃሪ ናት
ፍቅር ያሳበዳት፤
ሽብር የፈጠራት

እሱዋስ አፍቃሪ ናት
ፍቅር ያሳበዳት
ምርምር መገንዘብ ማወቅ የከጀላት
ሽብር ፈጣሪ ናት
ፍቅርም ያሳበዳት፦
* 
ግን፤
ዘመን ተለውጦ አዲስ ፍቅር መጥትዋል
አታማሪ አፍቃሪ ፦እበዱ ተብልዋ ል
ሁሉም እንዲያብድበት አዋጅ ተደንግግዋል
*
ዓይን የተፈጠረው ሁሉን እንዳያይ ነው
ጆሮ የተተከለው  አቤት ለማለት ነው
አፍ የተቀደደው ሆድ እንሞላ ነው
*
 እንደ አፈጣጠሩ ዓይኑን የሚያይበት
እንደ አፈጣጠሩ ጆሮን የሰማበት
 እንደ አፈጣጠሩ አፉን ያወራበ ት፦

ሽብር ፈጣሪ ነው የሚፈረድበት።
ማየት የደፈረ ማየት የከጀለ ማየት የተመኘ
ሲያዩ እያየ እንዳላየ ያየ  
እያየ ፦ 
እይቶ እንዳላየ ሆኖ ወዘተ ፦ወዝቶ ወዛዝቶ አለቃ ያሞኘ፦
አፉን ለመናገር ጆሮውን ለመስማት
ላለቃው ካልሆነ፦ለሆነ ላልሆነ፤ የተጠቀመበት
አይቶ የተመኘ የተመራመረ፦ በነውር በዝሙት

እንደሚያስኮንነው፦  በህገ ሃይማኖት

  
ሽብር ፈጣሪ ነው የሚጠየቅበ ት፦

ሲዖል የሚገባ የሚበየንብት፦
እሪ በይ አዝማሪ ለዘመነ ኦሪት።

ወዮልሽ አፍቃሪ
እንዳታማርሪ
እንዳትቀባዥሪ፦
ዓይን የተፈጠረው ሁሉን እንዳያይ ነው
አለቃውን አይቶ፦ሌላ ማንም ምንም  እንዳያይ ነው
*
“ዓይን የተፈጠረው ሁሉን ለማየት ነው
አንተን አይቶ ሌላ አላይ አለ ምነው፦”
ስትይ  ክተቀኘሽ
ምርምር መገንዘብ ማወቅ ከከጀለሽ
ሽብር ፈጣሪ ነሽ
ፍቅር ያሳበደሽ።

*

“ዓይን የተፈጠረው ሁሉን ለማየት ነው
አንተን አይቶ ሌላ አላይ አለ ምነው?”
ትቀኘው ነበረ አፍቃሪ ላፍቃሪው
ስለ ውሩ ፍቅር ስለሚጋርደው
*
እሱዋስ አፍቃሪ ናት
ፍቅር ያሳበዳት
ምርምር መገንዘብ ማወቅ የከጀላት
ሽብር ፈጣሪ ናት
ፍቅር ያሳበዳት።

እንደ ንገሩማ፦

ብትሰማም ባትሰማም አልሰሜን ንገርዋት

ያ ል ደ ፈ ረ  ሰ ማ  መች ይሻዋል ጥራት
ንጉሥ ትመርቂ ወደሽ ነው ኮማሪት 
አንቺም እሱም እስዋም፦ –እኔም እኒያም ሁሉም፤– የወዲያው ቀርቶብሽ፦ ለዚህ የበቃችሁት!

ህግዋ ነው  የፍጥረት፤  ሽ   ብ   ር    ነ ው   ፈ  ጣ  ሪ ፤  አሸብሮ ፍጥረት

***

 

 

 

*
G   O   O   D 


D  A  Y

*

12-08-2012


ጥሩ ቀን
 

አዲስ ምዕራፍ ለመጀመር!

እንመራመራለን

22ኛው ምዕተ ዘመን ገብተናል!

ስነ ሃይለ ሰብ

***************************

 Energy Charged Human and Nature

In sociology we are well beyond the legacy perception….

The “magic” conception is understanding the working parameters of  complexity and emergence through billion aspects of social and natural interactions.

The Logo:  

A

HUGE

-H-

decoded as (S-C & M-C)
H ( I <–> I)consists of two‘I’ s

combined with hyphen ‘-‘ in the middle…

The first I has on the top S for the Social,

and on the bottom C for the Cultural.

The second I has on top M for the Material,

and on the bottom S for Spiritual.

The Hyphen in the middle combining the two I s is vectored by the moments of Intelligence on the left side and  

Energy on the right side

exactly similar to the Left and right hemisphere of the humans mind.

And H means in its totality

not more or not less than Harmony or  

Human as Harmony carrier of the

omega and alpha of creativity

(not alpha and omega, it is the reverse process);

transforming itself into an energy charged body.

Now or today we are just on the way and we are still matter or mass charged and just biological!

This Idea – The Idea of the transformation of the prevailing  matter/mass charged nature ( E = M* c*c (c squared; c the speed of Light) into an Energy/light charged nature ( E= m*c*c) or m = E/c*c occurred to me eight years ago,  during moments and stances of deep meditation with special “Dasein” experiences, which prompted me to come up with the harmony Model as the bridge towards that Energy charged nature, (which I believe is the nature of that BEYOND our reach at the moment but that which we, once in a while through special experience, could touch and what perhaps in the far-fetched future may be a day-to-day experience under the status-quo of the  dual modus of life and nature; the biological and non-biological-life, approximating that of that Beyond, which we don’t know yet except in some sense of intuition and special experiences).

   “H” 

with the intrinsic  meaning  of Harmony 

DYNAMIC HARMONY

S-I-D-E

(Source-Intelligence- Destiny-Energy)

H  

I= h*q*q  ^ E=m*c*c  


( q, quality of music or aesthetics;” ^ ” meaning AND combined and related)

I feel the following research and the above is indicating in this direction. The 22nd century will indeed be an exciting phase of  A HUMAN Development!

**************************************

Biology at the speed of Light and Beyond

http://www.futurict.eu/

A NEW KIND OF SOCIO-INSPIRED TECHNOLOGY 

http://edge.org/conversation/a-new-kind-of-social-inspired-technology 

Those properties as social capital, like trust, they result from social network interactions. We’ve seen that one of the biggest problems of the financial crisis was this evaporation of trust. It has burned tens of thousands of billion dollars. If we would learn how to stabilize trust, or build trust, that would be worth a lot of money, really. Today, however, we’re not considering the value of social capital.

*


FuturICT logo

https://vimeo.com/search/page:3/sort:relevant/format:thumbnail?q=FuturICT

FuturICT for Economics 

https://vimeo.com/39187413

*

EDGE

*

 


This entry was posted in ማህበራዊና ባህል/በአማርኛ, standard. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s